Poliuretanski Temeljni Premazi

PRIMER-PU 100
Poliuretanski osnovni premaz

EPOXYPRIMER 500
Dvokomponentni epoksidni osnovni premaz na vodni osnovi